Hekimlere Sağlık Hukuku Süreçleri Hakkında Eğitim Verildi.
26 Mayıs 2019

İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosundan Av. Mithat KARA tarafından hastanemiz hekimlerine sağlık hukuku , sağlık ve hekimlik alanını ilgilendiren konularda bir eğitim ve bilgilendirme sunumu yapıldı. Konferans salonunda yapılan toplantıya tüm hekimler ve diğer sağlık çalışanlarımızın ilgisinin yüksek olduğu gözlendi. 
Hekime ve sağlıkçılara yönelik şiddet olgularında adli ve idari süreçler konusunda bilgilendirme yapan ve hekimle birlikte hukuksal sürece müdahil olduklarını belirtten Av. Mithat Kara yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Hekimlerin karşılaştıkları günlük sorunlarda gereksinim duydukları hukuki yardım talebi yazılı ve sözlü olarak karşılanmaya çalışıldığını hekimlerle birebir görüşme ve olağan koşullarda danışmanlık sunulduğunu açıkladı.
Ayrıca Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının görev tanımlarına göre iş ve işlem yapmaları ve özen yükümlülüğünü de yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.