Hizmetlerimiz
23 Ağustos 2021

KURUMUMUZUN VERDİĞİ HİZMETLER


İDARİ BİRİMLER

 

 • Başhekim
 • Başhekim Yardımcıları
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Yardımcılığı
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • İdari ve Mali Hizmetler Müd. Yardımcılığı
 • İnsan Kaynakları
 • Faturalama Birimi
 • Mutemetlik Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Ayniyat-Stok Yönetim Birimi
 • Bilgi İşlem Birimi
 • Teşhis ile ilgili Gruplama Birimi
 • İstatistik Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Enfeksiyon Birimi
 • Sağlık Kurulu (Heyet)
 • Hasta Hakları – SABİM Birimi
 • Çalışan Hakları Birimi
 • Sosyal Hizmetler Birimi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Vezne

 

 

HASTA BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ

 

POLİKLİNİKLERİMİZ

 

 • Acil Tıp
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Beyin Cerrahi
 • Çocuk Hastalıkları
 • Çocuk Cerrahisi
 • Dahiliye
 • Dermatoloji (Cildiye)
 • Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye)
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
 • Kulak Boğaz Burun
 • Nefroloji Polikliniği (ayda 1 gün)
 • Nöroloji
 • Ortopedi
 • Psikiyatri
 • Radyoloji
 • Üroloji

 

 

 

 

 

Diğer Poliklinik Hizmetlerimiz

 

 • Diyetisyen
 • Diyabet Eğitim Birimi
 • Kronik Yara Bakım Birimi

 

 • Psikolog
 • Sigara Bırakma Polikliniği

 

KLİNİKLERİMİZ

 

 • Acil Tıp
 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Beyin Cerrahi
 • Çocuk Hastalıkları
 • Çocuk Cerrahisi
 • Dahiliye
 • Dermatoloji (Cildiye)
 • Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye)
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji
 • Kulak Boğaz Burun
 • Nöroloji
 • Ortopedi
 • Psikiyatri
 • Radyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Patoloji
 • Üroloji

 

ÖZELLİKLİ BİRİMLERİMİZ

 

 • Ameliyathane
 • Doğumhane
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • 1. ve 3. Basamak Yoğun Bakım Üniteleri
 • Gastroskopi Ünitesi
 • Evde bakım hizmetleri
 • Hemodiyaliz
 • Toplum Ruh sağlığı Merkezi

 

                                                                           

   TETKİK BİRİMLERİ

 

LABORATUVARLARIMIZ

 

 • Patoloji Laboratuvarı
 • Biyokimya Laboratuvarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Seroloji Laboratuvarı
 • Covid-19 PCR Laboratuvarı
 • Kan Transfüzyon Merkezi

 

 

 

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİMİZ

 

 • Röntgen
 • İntra Venöz Pyelografi (İVP)
 • Mamografi
 • Kemik dansitometresi
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Ultrasonografi (USG) – Doppler USG
 • Manyetik Rezonans (MR)
 • Elektroensefalografi (EEG)
 • Elektromyografi (EMG)
 • Eforlu Ekokardiyografi (Eforlu EKG)
 • EKG-Holter ve Tansiyon-EKG
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

 

 

SOSYAL SORUMLULUK BİRİMLERİ

 • Gebe ve Menopoz Okulu
 • Diyabet Okulu

 

 

DESTEK HİZMET BİRİMLERİ

 

 • Danışma ve Hasta Kabul İşlemleri
 • Sterilizasyon Birimi
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Temizlik Hizmetleri
 • Mutfak Hizmetleri
 • Eczane

 

 • Teknik Servi Birimi
 • Çamaşırhane
 • Terzihane
 • Arşiv Birimi
 • Atık Yönetim Birimi
 • Morg Hizmetleri