Kalite Yönetim Biriminin Faaliyetleri
01 Haziran 2023

Kalite Yönetim Biriminin Faaliyetleri

 

2022 YILI FAALİYETLERİMİZ

1. Kalite Politika-Vizyon Misyon ve Değer revizyonu

2. Genel organizasyon şeması ve birim bazlı organizasyon şemaları

3. Doküman Yönetim Sisteminin revizyonu

4. Komite ekip ve komisyonlara katılım

5. Düzeltici Önleyici Faaliyetleri yönetim sisteminin yönetilmesi

6. Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin yönetilmesi ve analizleri

7. Kurumsal İletişim Anketlerinin sürecinin yönetilmesi ve analizi

8. Kurumsal İletişim Yapısının oluşturulması

9.Sağlıkta Kalite Standartlarının hastanenin tüm birimlerinde uygulanması