Palyatif Servisi
20 Haziran 2023

Palyatif bakım nedir?
Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım" dır.(DSÖ 2006)
Palyatif bakımda amaç
Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar
Hasta bakımının psikososyal ve ruhani yönlerini fiziksel bakıma entegre eder
Genel durumu kötü ve tedavisi mümkün olmayan hastaların (kanser hastaları, ileri evre yatağa bağımlı immobil hastalar) hasta yakınlarına hastalık süreci, bakım ve sonrasında kendi yas süreciyle başa çıkabilmelerinde destek sağlar
Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir
Hastalık sürecinin erken evrelerinde ; KT ve RT gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir; klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini sağlar
Palyatif bakım hasta kabulu
Palyatif bakım merkezine yatırılan hastalar refakatçisiz kabul edilememektedir. Hastanın yatışı süresince hasta bakımını içeren eğitimler verilecektir. Palyatif bakım merkezimiz 22 yataklıdır. Doktorlarımız tarafından palyatif bakım ihtiyacı tespit edilen hastaların yazılı rızaları alınarak birime yatışları yapılmaktadır.
Terminal dönem kanser hastaları
Terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları
Beslenme yetersizliği olan hastalar
Evinde ya da hastanede NIV kullanan ,akut problemi olmayan KOAH hastaları
Nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon ve CVO ya bağlı kronik bakım hastaları)
ALS, MS, parkinson vd nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları
Bilinci açık quadriplejik trakeostomili ya da değil bakım hastaları (bu tip akut komplike enfeksiyonu bulunmayan, basit klinik gereksinimi olan hastalar)
Protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar
Trakeostomisi ya da PEG i değişecek ya da kapatılacak hastalar
Basınç yarası açılmış hastalar
Palyatif bakımda yöntem
Palyatif bakım, hastadan bilgi alıp fiziksel bir muayene yaptıktan sonra rahatsızlık veren belirtilerin nerden kaynaklandığını araştırmadan ya da bu belirtilere sebep olan şeyi tedavi etmeden, sadece belirtilerin azaltılmasını ya da yok edilmesini ifade eder. Mesela, bir palyatif bakım ekibi nefes darlığı ve nefes alırken acı duyma gibi belirtileri, ister akciğer kanserinden kaynaklanıyor olsun, ister zatürre, anjin ya da başka bir hastalıktan, aynı şekilde ele alıp rahatsızlığı gidermeye çalışır. Hastaya ne rahatsızlık duyduğunu sorup fiziksel muayenesini yapmak hemen her durumda belirtilerin giderilmesine yetecek kadar bilgi sağlar, ayrıca akciğer filmi çekilmesine ya da başka testler yapılmasına gerek duyulmaz. Çünkü, hasta bu hastalığı için tedavi görmekteyse, palyatif bakımından beklenen tek şey sıkıntı veren belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır; eğer söz konusu hasta için bu belirtilere sebep olan hastalığın tedavisinin artık mümkün olmadığı biliniyorsa, palyatif bakım ekibinden beklenen tek şey yine aynı şekilde belirtilerin ortadan kaldırılmasıdır.