Palyatif Servisi
08 Nisan 2022

Palyatif bakım yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede ağrının ve diğer sorunların erken tanılama ve değerlendirme ile fiziksel psiko-sosyal ve spiritüel gereksinimlerinin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesinde yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır. Amaç hastayı ve yakınını evde bakıma hazırlamak için gereken eğitimleri vererek yaşam kalitesini arttırmaktır. Palyatif bakımda hasta yakınlarına yara bakımı ve pansuman hasta beslenmesi kişisel hijyen ve psikolojik destek eğitimleri verilmektedir. 
Palyatif bakıma kimler ihtiyaç duyar: tedaviye yanıt vermeyen son dönem kanser hastaları, yatak yarası olan yatağa bağımlı hastalar, medikal tedaviye rağmen ağrısı azalmayan ve buna bağlı olarak uyku düzeni bozulan hastalar, oral alımı bozulmuş enteral ya da parenteral beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar, klinik tablosunda akut değişiklik olan demans hastaları, nöroloji hasta grupları. 
Palyatif bakım servisimiz 2018 yılında hizmete girmiş olup hastanemiz 5. katında bulunmaktadır. 3 uzman hekim 1 kat hekimi ve 12 hemşire kadrosu ve hastanemizdeki diğer uzmanlar uzman hekimlerimiz ile birlikte multidisipliner yaklaşım doğrultusunda hizmet vermektedir. Servisimiz 2 kişilik odalardan oluşmaktadır. Toplam 30 yatak kapasitesindedir. Hasta yakınları için meşguliyet odası bulunmaktadır. Palyatif bakımda hasta yakını eğitim ve hasta bakımı gibi hizmetler verildiği için hasta yanında refakatçi bulundurmak zorundadır. Palyatif bakım hizmetleri almak isteyen hastaların kendisi veya ailesinden birinin başvuru yapması gerekmektedir. 
Sağlıklı günler dileriz.