Anlaşmalı Kurumlar
05 Haziran 2023

ANLAŞMALI KURUMLAR.
KURUMİSTENİLEN BELGE
SGK (SSK, Resmi Kurum Çalışanı, Emekli Sandığı, Bağ Kur)T.C. Kimlik Numarasını içeren kendisine ait geçerli kimlik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİT.C. Kimlik Numarasını içeren kendisine ait geçerli kimlik belgesi ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
TOBB VakfıVakıf Sağlık Karnesi ve kimlik kartı
AKBANK T.A.Ş. MENSUPLARI TEKAÜT SANDIĞI VAKFIVakıftan veya web sitesinden alacakları "Sevk formu" VEYA "Kimlik kartı"
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.Banka veya şubelerinden alacakları "sevk formu" veya Vakıf kimlik kartı
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFIVakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı)
MİLLİ REASÜNANS T.A.Ş.Vakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı)
YAPI KREDİ BANKASI MENSUPLARI YARDIM VE EMEKLŞ SANDIĞI VAKFIVakıf Şubelerinden alacakları "sevk formu" veya "kimlik kartları"
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFIVakıftan veya şubeden alacakları "Sevk Formu" veya Vakıf kimlik kartı
ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSOFNELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFIVakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı) Medula sistemi sorgulama ekranında ilgili vakıf mensupları için "GSS
kapsamına dahil olmayan kişi. Banka ya da Finans çalışanları (geçici 20. madde) GSS kapsamı
dışındadır. Provizyon verilememiştir. Ait olduğu banka Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta
Sandığı Vakfı" hata kodu ile dönen bilgi notunun ekran görüntüsü
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFIVakfa ait sistem üzerinden hak sahipliği sorgusu
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ YARDIM VE EMEKLİ VAKFIVakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı)
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. EMEKLİ SANDIĞI VAKFIVakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı) Medula sistemi sorgulama ekranında ilgili vakıf mensupları için "GSS
kapsamına dahil olmayan kişi. Banka ya da Finans çalışanları (geçici 20. madde) GSS kapsamı
dışındadır. Provizyon verilememiştir. Ait olduğu banka Türkiye Halk Bankası A.Ş." hata kodu ile dönen
bilgi notunun ekran görüntüsü
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFIVakıftan alacakları (Sağlık kimlik kartı, Vakıf tanıtım kartı, Hak sahipliği tanıtım kartı) Medula sistemi sorgulama ekranında ilgili vakıf mensupları için "GSS kapsamına
dahil olmayan kişi. Banka ya da Finans çalışanları (geçici 20. madde) GSS kapsamı dışındadır. Provizyon
verilememiştir. Ait olduğu banka T.C. Ziraat Bankası A.Ş." hata kodu ile dönen bilgi notunun ekran görüntüsü
ADLİ VAKA , TUTUKLU HÜKÜMLÜKurum Sevk Belges, Kurum Üst Yazısı, İzin Belgesi
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ HASTALAR (SURİYE)Kimlik (İzmir iline kayıtlı olma koşulu vardır)