Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
19 Ekim 2022

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Tel: 0232 856 03 42 / 3034 (dahili)

     Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (Trsm), şizofreni, organik olmayan psikoz ve bipolar duygulanım bozukluğu gibi ağır kronik hastalığa sahip bireylerin hastaneye yatışını önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlevselliğini arttırmak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleler sunulan, gerektiğinde ev ziyaretini de kapsayan takip ve tedavi ile birlikte bireylerin ailelerine de psikolojik/psikososyal destek sağlayan, toplum temelli, etkin ve ulaşılabilir merkezlerdir.
     Hastanemiz bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi de bu düstur ile 2018 yılı Şubat ayında tescil edilerek faaliyete geçmiştir. Merkezimizde, bir psikiyatri uzmanı, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve iki hemşire görev almakta olup şu an itibariyle 120 danışana hizmet verilmektedir.
     Trsm'ye, şizofreni, organik olmayan psikoz, bipolar duygulanım bozukluğu tanılı danışanlar, aile hekimleri ve hastanelerin psikiyatri birimleri tarafından yönlendirilebileceği gibi doğrudan başvuru da yapabilirler. Danışanların Trsm'ye uygunluğu psikiyatri sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir.

 

1.png
2.png
3.png