Ameliyathane
05 Temmuz 2023

Hastanemiz ameliyathanesinde;6 tane ameliyat salonu ve 1 adet lokal ameliyathane salonu olmak üzere 7 ameliyat salonumuz bulunmaktadır.Tüm ameliyat salonlarımız pozitif basınçlı olup hepafiltrelidir.Ameliyathane salonlarından 4. Ve 5. Salonlarımızda laminar flow üniteli olup laminar akım mevcuttur.Ayrıca 4. Ve 5. Salonlarımızda kurşun geçirmez yalıtımlı duvarlarla kaplı olup görüntüleme çekilen operasyonlar bu salonlarımızda alınmaktadır.