TORBALI DEVLET HASTANESİ 'BEBEK VE ANNE DOSTU HASTANEDİR'!
16 Ekim 2018

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdrülüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında 16.10.2018 tarihinde, Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi yapılmıştır.

Kocaeli'den Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Ünal Türkay, Ebe Halide Varol,Ebe Merziye Portakal Kasap,Tunceli ilinden Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr.Erinç Sarıdoğan,Hemşire Çağla Ulaş,Ebe Filiz Arıcı,Hemşire Zerrin Yener,Ebe Münise Güzey Tosun dan oluşan 8 kişilik Sağlık Bakanlığı anne dostu değerlendirme ekibi tarafından:

1) 10 adet SDL (sancı-doğum ve lohusa) olarak bilinen konforlu ve hijyenik,mahremiyet beklentilerini karşılayan doğum odalarımız, içinde olması gereken tıbbi donanım ile beraber ekip tarafından birebir gözlenmiş ve kayıtlar incelenmiştir.SDL odaları ile normal doğum özendirilmekte,yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat,ev ortamında hissedebilmekte,hareket özgürlüğü sağlayabilmektedir. Hastanemizde  gebe başına düşen SDL oda sayısı  ulusal standartların üzerindedir.Ekip tarafından doğum ünitesi standartları değerlendirme ve izleme kriterlerini tam karşıladığımız tespit edilip100 üzerinden 100 tam puan verilmiştir.

2)Hastanemizden hizmet almış olan 10 normal doğum yapmış anne ile birebir görüşülerek değerlendirme yapılmıştır.

3)Hastanemizde çalışmakta olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları,doğum ünitesinde çalışan ebeler ile görüşme formları doldurulmuştur.

Yapılan değerlendirmelerde:

 -Anne adaylarımıza güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti verdiğimiz,

 -Gebelik dönemi,travay,doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmalık hizmetlerini sunmakta olduğumuz,

 -Poliklinik,eğitim,danışmalık ve doğum hizmetlerimizin Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olduğu,

 -Mahremiyet gereksinimlerini itina ile karşıladığımız,hijyen ve konfor standartlarımızı yüksek              tuttuğumuz,

 -Kanıta dayalı olmayan müdahaleleri rutin olarak uygulamadığımız,

 -Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik desteği optimum düzeyde sağladığımız,

 -Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planladığımız ve uyguladığımız,

 -Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtları tuttuğumuz ve düzenli aralıklarla analiz yaparak hizmetlerin geliştirlmesinde kullandığımız tespit edilmiştir.

Değerlendirme sonucuna göre Torbalı Devlet Hastanesi'nin Anne Dostu Hastane kriterlerini karşıladığı ve 'Anne Dostu Hastane' ünvanı almasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Bu ünvanı almamızda büyük emeği geçen başta İzmir İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr.Bediha Salnur ve Müdürlüğümüzde görevli hemşirelerimiz Belgin Taştan ve Selda Ergin'e, hastanemizde özveri ile çalışan ebelerimize, kadın doğum uzmanlarımıza ve tüm hastane personelimize ilgi, destek ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.WhatsApp Image 2018-10-16 at 16.10.17.jpeg