Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri
25 Şubat 2021

 EVDE BAKIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz 1.kat. Hemodiyaliz Servisinin yanında hizmet vermektedir.

           Evde sağlık hizmeti; İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması,gerekli hallerde sağlık kuruluşlarına naklinin sağlanarak bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesidir.

Birime şahsen yapılan başvuruların 444 38 33 nolu ulusal çağrı merkezini aramaları söylenir.

Ulusal çağrı merkezitelefonunu arayan hasta veya yakınları muayene olacak hastanın bilgilerini verir.

Ulusal çağrı merkezi ise il koordinasyon merkezini bilgilendirir.

- İl koordinasyon merkezi hastanın ikamet adresine en yakın evde sağlık birimine ESYS modülü üzerinden hizmet emri gönderir.

- Hizmet emri kormerden sisteme düştüğünde başvuru formu çıkarılır, hasta telefon ile aranır, ziyaret konusunda bilgilendirilir.

 Belirtilen saatte hasta evinde görevli ekip tarafından ziyaret edilir.

        Evde sağlık hizmeti verilecek hastaya belirlenen tanı ve tedavi planı doğrultusunda hastanın takibi yapılır. Düzenli aralıklarla periyodik olarak hastalar ziyaret edilerek, kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, pansuman, sağlık raporlu ilaçlarının reçete edilmesi, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde yer alacağı görevler , bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.