TORBALI DEVLET HASTANESİ 'BEBEK VE ANNE DOSTU HASTANEDİR'!
20 Temmuz 2018

TORBALI DEVLET HASTANESİ 'BEBEK VE ANNE DOSTU HASTANEDİR'!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdrülüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan 'Anne Dostu Hastane Programı' kapsamında 03.07.2018 tarihinde,yerinde değerlendirme Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır.

Uzm. Dr. Leyla arıcı,Fatma Erdemir,Birgül Çelebi Yavaş,Yıldız Burkut,Mine Emre ,Şükran Telci den oluşan Sağlık Bakanlığı anne dostu değerlendirme ekibi tarafından:

1) 10 adet SDL (sancı-doğum ve lohusa) olarak bilinen konforlu ve hijyenik doğum odalarımız içinde olması gereken tıbbi donanım ile beraber ekip tarafından birebir gözlenmiş ve kayıtlar incelenmiştir.SDL odaları ile normal doğum özendirilmekte,yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat,ev ortamında hissedebilmekte,hareket özgürlüğü sağlayabilmektedir.Bu sayede anne adaylarının doğum sürecinde beden kontrolünü sağlamaları sonucu ,hasta ve çalışan memnuniyeti artmaktadır. Hastanemiz  gebe başına düşen SDL oda sayısı ile ulusal standartların üzerindedir.

2)Hastanemizden hizmet almış olan 10 normal doğum yapmış anne ile birebir görüşülerek değerlendirme yapılmıştır.

3)Hastanemizde çalışmakta olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları,doğum ünitesinde çalışan ebeler ile görüşme formları doldurulmuştur.

Yapılan değerlendirmelerde:

 -Anne adaylarımızı güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti verdiğimiz,

 -Gebelik dönemi,travay,doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmalık hizmetlerini sunmakta olduğumuz,

 -Poliklinik,eğitim,danışmalık ve doğum hizmetlerimizin Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olduğu,

 -Mahremiyet gereksinimlerini itina ile karşıladığımız,hijyen ve konfor standartlarımızı yüksek              tuttuğumuz,

 -Kanıta dayalı olmayan müdahaleleri rutin olarak uygulamadığımız,

 -Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik desteği optimum düzeyde sağladığımız,

 -Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planladığımız ve uyguladığımız,

 -Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtları tuttuğumuz ve düzenli aralıklarla analiz yaparak hizmetlerin geliştirlmesinde kullandığımız tespit edilmiştir.

Değerlendirme sonucuna göre Torbalı Devlet Hastanesi'nin Anne Dostu Hastane kriterlerini karşıladığı ve 'Anne Dostu Hastane' ünvanı almasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

image1 (1).jpeg
image2 (1).jpeg
image3.jpeg