T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları ve Güvenliği

Güncelleme Tarihi: 25/02/2021

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Çalışan Hakları ile ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığı’nın 06.04.2011 tarihli ve 28277 sayılı “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” in 7. maddesi gereğince Hasta Haklarından bağımsız olarak yürütülmeye başlanmıştır. Bu maddeden yola çıkılarak, Hizmet Kalite Standartlarının da öngördüğü şekilde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Komitesi” oluşturulmuştur.

Çalışanın fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan  sözlü  veya  fiili  hareketler  olarak  tanımlanan  Şiddet olaylarının  önlenmesi  amacıyla  sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan her türlü sözlü veya fiziksel şiddet, çalışanın şikayeti söz konusu olmasa dahi Hastane Yönetimi tarafından adli mercilere bildirilmek zorundadır ve bildirilecektir. Bu kapsamda bir Başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

“Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve Şikâyetlerini  kabul  edecek,  bu  başvuruları değerlendirerek  raporlayacak  gerekli  düzeltici  önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunacaktır.


Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikâyetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir. Bu nedenle Birimimize gönderilen her tutanak, mutlaka adli sürecin başlayacağı düşünülerek gönderilmelidir.

Hizmetten Çekilme

Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
Hizmetten çekilme talebi ilgili bölüm sorumlusuna sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bildirim üzerine ilgili bölüm sorumlusu hizmetten çekilme talebini değerlendirir. Bu süreçte hastanın tedavisi aksatılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Çalışan Hakları İletişim
Poliklinik 2. kat, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Odası
0 232 856 55 65 / Dahili : 4090

BAŞVURULAR:

1-Olay Tutanağı için tıklayınız

2-Beyaz Kod  Ön Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
3-Hukuki Yardım Talep Formu için tıklayınız.
4-İhbar Formu için tıklayınız.
5-Kisisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu için tıklayınız.
6-Tebligatın Vekile Yapılması için tıklayınız.
7-Psikososyal Destek Talep Formu (Form 1) için tıklayınız.
8-Talep ve Öneri Formu (Form 2) için tıklayınız.
9-Tebliğ Tebellüğ Belgesi (Form 3)için tıklayınız.
10-Beyaz Kod Bildirimi İş Akış Şeması için tıklayınız.

AFİŞ
Afiş için Tıklayınız.


SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.