T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmetlerimiz

Güncelleme Tarihi: 19/02/2021

                            KURUMUMUZUN VERDİĞİ HİZMETLER

                                           İDARİ BİRİMLER

-Başhekim                                                         -Satın Alma Birimi

-Başhekim Yardımcıları                                     -Ayniyat-Stok Yönetimi

-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü                 -Bilgi İşlem Birimi

-İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü                        -Mutemetlik

-İnsan Kaynakları                                              -Eğitim Birimi

-Faturalama Birimi                                             -Enfeksiyon Birimi

-Teşhis ile İlgili Gruplama                                  -Evde Bakım Hizmetleri Birimi

-Teknik Servis Amirliği                                       -Sağlık Kurulu(Heyet)

-Supervisörler Birimi                                          -Vezne

-İstatistik Birimi                                                  -Hasta Hakları Birimi

-Kalite Yönetimi Birimi                                       -Çalışan Hakları Birimi

                                             

                                        TETKİK BİRİMLERİ

Laboratuvar Hizmetleri                                                    Endoskopi Ünitesi

 .Biyokimya                                                                                 .Kolonoskopi

 .Patoloji                                                                                      .Gastroskopi

 .Mikrobiyoloji                                                                           Görüntüleme Hizmetleri

 .Kan transfüzyon merkezi hizmetleri                                    .Röntgen-BT-MRG

 .Kan alma birimi                                                                        .EEG-EMG-Mamografi

                                                                                                      .Kemik Dansitometri- Odiyometri

                                                                                                      .USG-Doppler USG-EKO

                                                                                                      .Eforlu EKG-Holter EKG-SFT

                                                     POLİKLİNİKLERİMİZ

-Anestezi polikliniği                                                          -Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği

-Beyin cerrahi  polikliniği                                                  -Kardiyoloji polikliniği  

-Çocuk Hastalıkları ve sağlığı polikliniği                          - Kulak Burun Boğaz polikliniği  

-Dahiliye polikliniği                                                           - Nöroloji polikliniği  

-Dermatoloji polikliniği                                                     - Ortopedi polikliniği  

-Enfeksiyon Hastalıkları polikliniği                                   - Psikiyatri polikliniği  

-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniği                       - Psikolog Hizmetleri

-Genel Cerrahi polikliniği                                                 - Üroloji polikliniği  

-Göğüs Hastalıkları polikliniği                                          -Diyetisyen

-Göz Hastalıkları polikliniği                                              -Nefroloji polikliniği(ayda bir gün)

-Diyabet Eğitim polikliniği                                                -Gebe polikliniği

                                             HASTA BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ

                                                      KLİNİKLER     

-Psikiyatri/Enfeksiyon Servisi

-Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi

-Ortopedi/Beyin Cerrahi/KBB/Göz Servisi

-Genel Cerrahi/Üroloji Servisi

-Dahiliye/Kardiyoloji Servisi

-Göğüs Hastalıkları/Dermatoloji Servisi

-Çocuk Hastalıkları /FTR Servisi

-Nöroloji/Palyatif Bakım Servisi

                                            YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Erişkin 3. seviye genel yoğun bakım ünitesi 10 Yatak
- Erişkin 3. seviye anestezi yoğun bakım ünitesi 10 Yatak
Erişkin 3. seviye 1. basamak yoğun bakım ünitesi 10 Yatak

                                                                 ÖZEL BİRİMLER

-Ameliyathane

-Hemodiyaliz Ünitesi

-Acil Servis

-Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

-FTR Salon

                                                DESTEK HİZMETLER

-Temizlik Hizmetleri                                            -Terzihane

-Danışma ve Hasta Kabul İşlemleri                    -Mutfak Hizmetleri

-Güvenlik Hizmetleri                                           -Arşiv Hizmetleri

-Çamaşırhane Hizmetleri                                    -Atık Yönetimi

-Teknik Servis Hizmetleri                                    -Sterilizasyon Hizmetleri

-Eczane                                                              -Morg Hizmetleri

                                   SOSYAL SORUMLULUK BİRİMLERİ

-Gebe ve Menopoz Okulu                                  -Diyabet Okulu