Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
15 Nisan 2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

Merkezimiz 2018 yılı Şubat ayında tescil edilerek faaliyete geçmiştir. Eğitimli ve deneyimli kadro tarafından halen yaklaşık 90 danışana biopsikososyal destek verilmektedir. Spor, müzik, el sanatları vb. alanlarda  Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından faaliyetler sürdürülmektedir. İlerleyen dönemde katılımcı sayısı artırılarak sosyal sorumluluk ve destek faaliyetlerine katkıda bulunulmaya devam edilecektir. Mutluyuz, gururluyuz.