T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Torbalı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Öz Değerlendirme Planı

Güncelleme Tarihi: 08/05/2018

NO

KOD

AD

SORUMLU

DEĞERLENDİRİCİ

TARİH

KURUMSAL HİZMETLER

1

KKU

Kurumsal Yapı

Op.Dr. Şenol Topçu

Başhekim

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

2

KKY

Kalite Yönetimi

Uz.Dr.Gürol Şahin Ulutaş

KYD

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

3

KDY

Doküman Yönetimi

Uz.Dr.Gürol Şahin Ulutaş

KYD

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

4

KRY

Risk Yönetimi

Op. Dr. Şeref Dokçu

Başhekim Yardımcısı

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

5

KGR

Güvenlik Raporlama Sistemi

Uz.Dr.Gürol Şahin Ulutaş

KYD

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

6

KAD

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Metin Yayık

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

7

KEY

Eğitim Yönetimi

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

24 Nisan 04 Mayıs

8

KSS

Sosyal Sorumluluk

 

 

 

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

9

HHD

Hasta Deneyimi

Çiğdem Kaynakçı Süel

Psikolog

Tezcan Coşkun

Anestezi Teknisyeni

24 Nisan 04 Mayıs

10

HHE

Hizmete Erişim

Ahmet Akman
İdari Mali İş. Md

Nuray Emren Karasu

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Tezcan Coşkun

Anestezi Teknisyeni

24 Nisan 04 Mayıs

11

HYS

Yaşam Sonu Hizmetler

Yavuz Seser

Tezcan Coşkun

Anestezi Teknisyeni

24 Nisan 04 Mayıs

12

HSÇ

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Nuray Emren Karasu

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Tezcan Coşkun

Anestezi Teknisyeni

24 Nisan 04 Mayıs

SAĞLIK HİZMETLERİ

13

SHB

Hasta Bakımı

Nuray Emren Karasu

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Hem.Çiğdem Eren Değer

24 Nisan 04 Mayıs

14

SİY

İlaç Yönetimi

Ecz. Günseli Mete

Hem.Çiğdem Eren Değer

24 Nisan 04 Mayıs

15

SEN

Enfeksiyonların Önlenmesi

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

Hem.Ayşe Özkan

24 Nisan 04 Mayıs

16

SSH

Sterilizasyon Hizmetleri

Hem. Dilek Hassoy

Sterilizasyon Sorumlu.

Hem.Dilek Özbeöz

24 Nisan 04 Mayıs

17

STH

Transfüzyon Hizmetleri

Uz.Dr. Berna Gönül Kurt Mikrobiyoloji Uzmanı

Uz.Dr.Mine Üçer Akkoyun

Biyokimya Uzmanı

24 Nisan 04 Mayıs

18

SRG

Radyasyon Güvenliği

Uz.Dr. Fahrettin Eren Radyoloji Uzmanı

Hem.Ayşe Özkan

24 Nisan 04 Mayıs

19

SAS

Acil Servis

Op. Dr. Şeref Dokçu

Başhekim Yardımcısı

Hem.Ayşe Özkan

24 Nisan 04 Mayıs

20

SAH

Ameliyathane

Uz.Dr. Yeşim Eren

Başhekim Yardımcısı

Hem.Dilek Özbeöz

24 Nisan 04 Mayıs

21

SYB

Yoğun Bakım Ünitesi

Uz.Dr. Dila Özkalkanlı

Anes. ve Rean. Uzm.

Hem.Ayşe Özkan

24 Nisan 04 Mayıs

22

SYD

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi.

-

 

 

23

SDH

Doğum Hizmetleri

Şengül Karadeniz

Sorumlu Ebe

Hem.Dilek Özbeöz

24 Nisan 04 Mayıs

24

SDİ

Diyaliz Ünitesi

Dr.Aygün Çavuş

Hemodiyaliz Hekimi

Hem.Dilek Özbeöz

24 Nisan 04 Mayıs

25

SPS

Psikiyatri Hizmeti

 

 

 

26

SBL

Biyokimya Laboratuvarı

Uz.Dr.Mine Üçer Akkoyun

Biyokimya Uzmanı

Uz.Dr. Berna Gönül Kurt Mikrobiyoloji Uzmanı

24 Nisan 04 Mayıs

27

SML

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uz.Dr. Berna Gönül Kurt Mikrobiyoloji Uzmanı

Uz.Dr.Mine Üçer Akkoyun

Biyokimya Uzmanı

24 Nisan 04 Mayıs

28

SPL

Patoloji Laboratuvarı

Uz.Dr Engin Uğur Ertan Patoloji Uzmanı

Uz.Dr.Mine Üçer Akkoyun

Biyokimya Uzmanı

24 Nisan 04 Mayıs

29

SDT

Doku Tipleme Laboratuvarı

 

 

 

DESTEK HİZMETİ YÖNETİMİ

30

DTY

Tesis Yönetimi

Ahmet Akman
İdari Mali İş. Md

Nuray Emren Karasu

Sağlık Bakım Hiz. Md.

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

31

DOH

Otelcilik Hizmetleri.

Nuray Emren Karasu

Sağlık Bakım Hiz. Md

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

32

DBY

Bilgi Yönetim Sistemi

Dr.Aygün Çavuş

Hemodiyaliz Hekimi

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

33

DMC

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Canan Kozan

T.K.K.Y

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

34

DTA

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Metin Kendir

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

35

DAT

Atık Yönetimi

Nevin Çandır

Atık Sorumlusu

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

36

DDK

Dış Kaynak Kullanımı

Metin Yayık

Hem. Mükerrem Yıldız

Eğitim Hemşiresi

24 Nisan 04 Mayıs

GÖSTERGE YÖNETİMİ

37

GGİ

Göstergelerin İzlenmesi

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

Hem.Çiğdem Eren Değer

24 Nisan 04 Mayıs

38

GGB

Bölüm Bazlı Göstergeler

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

Hem.Çiğdem Eren Değer

24 Nisan 04 Mayıs

39

GGK

Klinik Göstergeler

Hem. Alev Karakoyun

Enfeksiyon Kontrol Hem.

Hem.Çiğdem Eren Değer

24 Nisan 04 Mayıs